Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że zgodnie  z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.6 im. Jana Pawła II z siedzibą ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów

2. W Szkole Podstawowej nr 6 został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:  iod@sp6.mikolow.eu lub w siedzibie Szkoły.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

b) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

f) ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian

ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Kalendarium

Niedziela, 2021-04-18

Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

Kalendarz

Kwiecień
pnwtśrczptsond
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II

43-190 Mikołów
ul. Gliwicka 299
tel./fax. 322261370

tel. świetlicowy: 576-965-465

e-mail: sekretariat@sp6.mikolow.eu

dyrektor@sp6.mikolow.eu

 

GODZINY URZĘDOWANIA SEKRETARIATU:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek :

07:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 17:00

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 785085
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 68 dni

Anonimowa skrzynka na sygnały

Zgłoś!